Bedre brug af organiske flydende gødninger i økologisk væksthusproduktion

Projektets formål:

Projektets formål er at demonstrere, hvordan konventionelle flydende gødninger, brugt til supplering i økologisk produktion, kan erstattes af 100% økologisk baserede gødninger. Dette sker ved at formidle og demonstrere den viden, vi har om gødningsstrategier og anvendelse af flydende økologiske gødninger i produktion af økologiske plantebaserede fødevarer i væksthuse.

 

Projektperiode: 2023

 

Projektet har fået tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

 

KONTAKT: