Amistar i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Amistar (1-172), ATR Azoxystrobin (826-6), LFS Azoxystrobin (318-52), Zaftra AZT 250 SC (1-244), Mirador (1-243), Mirador 250 SC (396-41) og Azaka (11-56) mod svampesygdomme i plante­skolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus

Bemærk kravene til beskyttelse ved udsprøjtning og efterfølgende ved håndtering af planterne.

Det har ikke været muligt at få en godkendelse til udvanding i væksthus.