Samarbejde om alternativ plantebeskyttelse i specialafgrøder i Norge, Sverige og Danmark

Projektets formål:

Projektets formål er at bidrage til en bæredygtig omstilling og udvikling af produktionen af specialafgrøder (havebrugsproduktionen) mod en reduktion af forbruget af kemiske pesticider (traditionelle) og en øget anvendelse af ikke kemiske alternativer.

Ikke kemiske alternativer er en helt anden og divers gruppe af midler, som dækker såkaldte low risk midler, basisstoffer og andre mindre skadelige midler som de biologiske eller fysisk virkende midler.

I projektet prioriterer vi low risk midler og basisstoffer men vil inkludere andre mindre skadelige midler, hvis mulighederne er for få indenfor low risk midler og basisstoffer. Det er midler med andre virkemekanismer og oftest lavere og varierende effekt i sammenligning med traditionelle pesticider.

Derfor kan de ikke sættes direkte i stedet for de tradionelle pesticider hverken i forsøg eller anvendelse. Det skaber først og fremmest et behov for viden og erfaring om, hvordan lav risiko midlerne afprøves i forsøg. Dernæst er der behov for at skabe resultater for midlernes effekt og optimeret anvendelse som grundlag for en konkurrencedygtig og bæredygtig omstilling i erhvervet.

Projektets aktiviteter foregår i et samarbejde mellem partnere fra Norge, Sverige og Danmark med inddragelse af netværkets rådgivere, producenter og andre planteværnsaktører.

Partnerskabet har mange fælles tværnationale plantebeskyttelsesmæssige problemstillinger og udfordringer, derfor optimeres projektets målsætning og de faglige og økonomiske ressourcer i et samarbejde på tværs af grænserne.

 

Projektperiode: 2023 - 2025

Projektet har fået tilskud fra ”Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak" (ØKS) for 2023 - 2025. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierar EU-projekt över gränsen i södra Skandinavien.

HortiAdvice har fået medfinansiering fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter i 2023 og 2024.

KONTAKT: