Fremtidssikring af produktion af dansk kernefrugt

Projektets formål:

Formålet med projektet er at effektivisere og sikre produktionen af dansk kernefrugt ved at demonstrere og tilgængeliggøre nye og innovative strategier til skadedyrsbekæmpelse.

Det skal påvises, at man med disse strategier kan hæve udbyttet pr. arealenhed og gøre kernefrugtdyrkning mere sikker ved innovativ skadedyrsbekæmpelse.

Samtidig med dette har projektet til formål at oplære en ny konsulent for at bevare specialviden indenfor kernefrugt. Projektet gennemføres over 3 år, idet der kræves en stor formidlingsindsats for at implementere ny viden i praksis. Desuden opleves store årsvariationer i både vejrforhold og trykket af skadedyr, hvilket gør det nødvendigt at gennemføre og gentage demonstrationerne i flere år.  

 

Projektperiode: 2023 - 2025

 

 

Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget i 2023.

KONTAKT: