AgroBioConnect – Connections in the landscape, Role of landscape in agrosystem

Projektets formål:

Projektets formål er, parallelt med videnskabelige undersøgelser af sammenhængen mellem landskabshetero-genitet og funktionel biodiversitet, at klæde avlere bedre på til at få integreret funktionel biodiversitet i praksis samt at udarbejde egne biodiversitetsstrategier. Det er en målsætning at skabe et grundlag for at øge antallet af biodiversitetsstrategier i erhvervet.

Projektet er et treårigt projekt og et samarbejde mellem ni partnere fra fem europæiske lande.

Projektperiode: 2023 - 2026

 

 

Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget (2023)

KONTAKT: