Movento SC 100 (18-549) til prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Movento SC 100 (18-549) til insektbekæmpelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.