Movento SC 100 (18-549) til prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Movento SC 100 (18-549) til insektbekæmpelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.

 

Movento SC 100 (18-549) er blevet afmeldt og godkendelsen udløber 1. maj 2024. 
Restlager af midlet må opbevares og anvendes til og med 30. oktober 2025.