Biosubstrate 2.0

Projektets formål:

Projektets formål er at erstatte 50% af den sphagnum, som bruges i danske gartnerier med biobaserede bæredygtige vækstsubstrater. Målet er at opretholde eksport og national afsætning. Projektet understøtter dermed målet om at reducere landbrugets klima- og miljøpåvirkning samtidigt med, at den økonomiske profil bevares. Projektets partnere dækker hele værdikæden fra biomasseproduktion og processering, til sammensætning af færdige vækstsubstrater optimeret til gartneriproduktion.

 

Projektperiode: 2022 - 2025

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations-program" (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.
Hovedansøger: Teknologisk Institut.

HortiAdvice har modtaget medfinansiering fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. 2024.

KONTAKT: