Betanal Classic, Betanal og Herbasan

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til Off-label godkendelse og vejledning i brug af Betanal Classic, Betanal og Herbasan til tokimbladet ukrudt i så- og priklebede eller i frit udplantede kulturer i planteskoleplanter.