https://interreg-oks.eu/

Regionalt netværk og samarbejde om plantebeskyttelse i specialafgrøder

Projektets formål:

Projektets hovedformål er at skabe et forpligtende samarbejde omkring planlægning og udførelse af afprøvninger af plantebeskyttelsesmidler for at fremtidssikre bæredygtig produktion af og lokale markeder for specialafgrøder i regionen. Specialafgrøder dækker havebrugskulturerne, som er produktionen af grønsager, frugt og bær på friland og i væksthuse, prydplanter samt planteskolekulturer. Det regionale samarbejde skal bidrage med en fælles platform for konsulenter og andre, der nationalt arbejder med eller er ansvarlige for tilvejebringelse af ansøgninger og godkendelse om brug af plantebeskyttelsesmidler i
specialafgrøder. Her vil aktuelle plantebeskyttelsesmæssige udfordringer, viden og forsøgsresultater deles og bruges til optimering og koordinering af afprøvninger af plantebeskyttelsesmidler. Samarbejdets formål er for det første at definere og sikre fælles forsøgsstandarder og derved sikre, at forsøg kan bruges til nationale ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler på tværs af de regionale grænser. For det andet skal samarbejdet bestå i fælles planlægning og udførelse af konkrete afprøvninger ud fra en prioriteret liste over aktuelle problemstillinger i erhvervet samt eksisterende viden og forsøgsresultater i de enkelte regioner.
Netværket vil koordinere samarbejdet om afprøvninger og ansøgningsarbejdet, så forsøg, forsøgsresultater og nationale evalueringer kan accepteres i hele regionen til nationale godkendelser. I takt med at der kommer færre traditionelle kemiske pesticider på markedet og af miljømæssige hensyn, er der i stigende grad behov for at have fokus på biologiske og alternative midler og løsninger. Projektet vil have fokus på økologisk, IPM (integrated pest management) og konventionel produktion og at finde løsninger i forhold til plantebeskyttelsesmidler, der er udgået/forbudte eller med risiko for at blive det, på alternative midler som mikrobiologiske midler, planteekstrakter, feromoner, biostimulanter, basisstoffer, og et koordineret samarbejde med plantebeskyttelsesfirmaerne. Hovedformålet vurderes i projektet både i forhold til, hvordan samarbejdet fungerer i dets opsætning med arbejdsgrupper og årlige fællesmøder, og projektets resultater for gennemførte og planlagte forsøg samt ansøgte godkendelser.

Projektperiode: 1. januar 2020 til 30. september 2022

Projektet er et Scandinavisk samarbejdsprojekt mellem:

  • Dansk Gartneri (Styrende)
  • Aarhus Universitet, Flakkebjerg
  • HortiAdvice Scandinavia A/S
  • Lantbrukarnas Ekonomi AB
  • Norsk Landbruksrådgiving

Projektet er støttet af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak programmet (https://interreg-oks.eu/) under indsatsområdet Innovation.

 

Programmet er støttet af EU gennem European Regional Development Fund (ERDF).

 

Projektet er medfinansieret med støtte Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget (2020).

Projektet er medfinansieret med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter (2021 og 2022).

KONTAKT: