Scala i prydplanter i væksthus og på friland

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Scala i væksthus og på friland inkl. planteskolekulturer.

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
GartneriRådgivningen
+45 8740 5390
mcn@seges.dk