Scala i prydplanter i væksthus og på friland

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Scala i væksthus og på friland inkl. planteskolekulturer.