Produktion af økologiske jordbær i tunnel

Projektets formål:

Projektets formål er at belyse mulighederne for at implementere nye metoder til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr i økologisk produktion. Målet er at øge udbytte og kvalitet af økologisk dyrkede jordbær. Projektet retter sig primært mod økologisk produktion, men konventionelle producenter kan også have gavn af alternative metoder til kemisk forebyggelse og bekæmpelse. 

 

Projektperiode: 2022

 

 

Demoafprøvningen er en del af projektet ’Produktion af økologiske jordbær i tunnel’, hvor AU  Flakkebjerg - Institut for Agroøkologi og HortiAdvice i samarbejde kigger på alternative metoder til bekæmpelse af skadedyr.

KONTAKT: