Plantesaftmåling i frilandsgrønsager

Projektets formål:

Formålet er at optimere på eftergødskningen af kål, gulerødder og løg via hurtig plantesaftmåling. Det forventes, at erfaringerne herfra kan benyttes i forhold til gødskningsstrategien for kvælstof og i nogle kulturer føre til reduceret kvælstoftildeling. Projektet henvender sig både til økologisk og konventionel produktion.

 

Projektperiode: 2023 

 

 

Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget (2023)

KONTAKT: