Gulerødder – demonstration af økologiske sorter

Projektets formål:

Projektets formål er at skabe fagligt grundlag for optimalt valg af sorter til produktion af gulerødder og lokalt funderet dokumentation for hvilke sorter, der er bedst egnet til produktion af økologiske gulerødder på den enkelte bedrift, set i relation til udbud af økologiske frø. Demonstrationens faglige grundlag skal kunne anvendes som dokumentation, når der søges om dispensation ved Landbrugsstyrelsen.
Det er projektets mål at tilvejebringe det nødvendige grundlag for sortsvalg i forhold til sorter, som udbydes med økologiske frø. Det sker gennem lokale demonstrationsmarker, hvor gartnere og grønsagskonsulent i fællesskab bedømmer sorternes egnethed i den økologiske produktion. Resultatet vil være markrapporter med bedømmelser, som kan anvendes som dokumentation i de tilfælde, hvor der er behov for at søge dispensation til anvendelse af ikke-økologiske frø.

 

Projektperiode: 2023 og 2024

 

 

Projektet har fået tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. (2024)

 

 

Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget (2023)

KONTAKT: