DFF og Legacy 500 SC i æble og pære

Godkendelsen af DFF (18-416), Legacy 500 SC (396-26), Quartz (18-514) og Sempra(594-4), indeholdende diflufenican, er givet på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes i æble og pære til bekæmpelse af ukrudt.
  • Der skal anvendes afskærmet sprøjtning.
  • Behandlingsfrist:
    • Etableringsårene (ingen høst): Må anvendes én gang om foråret før knopbrydning eller én gang om efteråret.
    • Høstårene: Må anvendes én gang om efteråret efter høst og ikke senere end otte måneder før høst.
  • Maks. én behandling med et diflufenicanholdigt middel pr. sæson.
  • Må i doseringer op til 0,15 l pr. ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.
  • Må i doseringer op til 0,25 l pr. ha ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.

 

OBS:
Sempra: Opbevaring- og anvendelsesforbud fra 1. juli 2018
Quartz:  Opbevaring- og anvendelsesforbud fra 4. april 2024.