Conserve (64-51) i lukkede væksthuse i prydplanter

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Conserve (64-51) mod trips og minérfluelarver i lukkede væksthuse i prydplanter til senere udsætning/udplantning på friland eller containerplads.