KlimaGødFød - Nye gødninger fra klima-effektiv recirkulering af fosfor og kvælstof til grønne fødevarer

Projektets formål:

Projektet vil udvikle en recirkuleringsmetode for affald og sidestrømme til brug som gødning. De gødninger, der i dag er tilgængelige, giver for stor tilførsel og dårlig udnyttelse af fosfor og kvælstof. Nye, opsigtsvækkende væksthusresultater fra Københavns Universitet indikerer imidlertid et potentiale for at overvinde disse barrierer ved hjælp af forsuring. Disse resultater vil projektet demonstrere og dokumentere med markforsøg, samtidig med at projektet vil udvikle en præcisionsudbringningsteknik til produktion af økologisk og konventionelt løg, majs og bælgfrugter.

Forventet tilsagn: 7.509.270 kroner

Hovedansøger: Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer. 

 

Projektperiode: 2024 - 2027

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations-program" (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

KONTAKT: