Simulering af klimastyrings indstillinger

Konsekvensen af de ændringer i indstillinger, man foretager, kan beregnes. Vi kan "simulere" væksthus-klimaet en kommende periode.

Simulering

Når planten er produceret og solgt, kan man efterfølgende finde oplysninger på "hvordan det gik", i form af loggede data for klimafaktorer og registrering af plantens udviklingsforløb. Men her ser vi her og nu på det beregnede klima ved den alternative måde, nemlig med de nye indstillinger af sætpunkter man valgte. Det er derfor muligt også at kigge fremad.

Sammenhængen fra klimaindstillinger til kulturtid, fotosyntese og plantekvalitet bestemmes af, hvilket klima, der kan forventes ud fra indstillingerne. Temperaturen er ofte flere grader over sætpunktet, på grund af "gratis" varme fra solen, lyset, som planterne får gavn af reguleres af gardinstyring og vækstlysdosering, og CO2 niveauet er også en vigtig faktor. Det er muligt at simulere disse ting, så man allerede før man starter kulturen, kan afprøve forskellige indstillinger i forskellige perioder i en klimasimuleringsmodel.

Hvis du er interesseret i en beregning i alle relevante måneder, kan du bestille en konsulent til at udføre analysen, ud fra netop dine egne indstillinger og ønsker til alternativer.

Kontakt Ole Bærenholdt-Jensen, obj@seges.dk