Beregn varmebudget og P-værdi for væksthuse

Væksthusets P-værdi udtrykker hvor energieffektivt væksthuset er bygget. Jo lavere tal, jo mindre energiforbrug, og omvendt. P-værdien benyttes til energiberegninger, både til de beregninger man foretager direkte i denne model, men også til manuelle beregninger, og til andre, mere detaljerede beregninger.

Man skal finde eller opmåle en del forskellige parametre for væksthuset (længde, bredde, højde, materiale-oplysninger etc.). De nødvendige parametre fremgår af modellen.

Simulering