Luftfordeling og affugtere

Affugter luftbevægelse målt på Kold College

At affugtere virker, er der ingen tvivl om. Men hvor godt de virker i et væksthus er en anden sag. Noget der er vigtigt, er luftbevægelse i huset. Hvis der ingen ventilatorer er, kan affugteren måske mindske RH meget effektivt i et område på f.eks. 200 m2 omkring maskinen, mens virkningen er meget lille i den anden ende af huset.

Derfor er det vigtigt, at affugterens blæser får hjælp af væksthusets ventilatorer, eller som en anden mulighed, monteres med tuber med huller, så den tørre luft fordeles til hele huset. Det er langt fra altid at luftstrømmen fra ventilatorerne ”når sammen” og fordeler luften ordentligt rundt i hele huset.

For at se nærmere på det blev luftbevægelsen i hus 4 hos Kold College undersøgt både med og uden affugter tændt, og med og uden ventilatorer tændt.

Ventilatorerne i hus 3 og 4 er vandrette og trykker luften ned, hvilket giver en lodret luftbevægelse ned og ud til siden og en opstigende luft mellem ventilatorerne. Affugteren i kombination med ventilatorerne så ud til at fordele den affugtede luft godt.

Se røgkanon-video eksempler, der viser luftbevægelse med staldventilatorer og affugter. Optagelserne er fra Kold College, hus 4 (500 m2 væksthus):