Energispare investeringer - beregn tilbagebetalingstid

Dette beregningsprogram indeholder en lang række muligheder for energispare investeringer i væksthusgartnerier. Start med at angive dit nuværende energiforbrug og vælg herefter de investeringer, der kunne være aktuelle at overveje. Med udgangspunkt i den pris, du betaler for varmen udregnes tilbagebetalingstid, uden og med evt. tilskudsmuligheder. Brug det til de indledende overvejelser, herefter skal du indhente tilbud og få udført besparelses beregninger på det konkrete projekt.

DET ER DESVÆRRE IKKE LÆNGERE MULIGT AT BEREGNE ONLINE.

Kontakt Ole Bærenholdt Jensen, obj@seges.dk

 

 

Programmet er opbygget i samarbejde mellem projekterne Sustain Hort og Planteproduktion og energibesparelse i væksthusgartnerierhvervet – afprøvning, demonstration og formidling. Sidstnænte var et landdistriktsprojekt, afsluttet ultimo 2013, dels støttet af GAU, dels af Fødevareministeriet og EU.
 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm