Greener.dk

Hjemmesiden Greener.dk er internetbaseret energirådgivning for væksthusgartnerier.

På siden er forskellige beregningsmodeller og omregningsfaktorer til brug for energi og lys beregninger.

Vælg menupunkter i højre side   -->

FødevareErhverv og GAU har givet tilskud til etableringen af greener.dk

 

Kulturtid ændrer sig, når temperatur-sætpunktet flyttes med skyderen nederst til højre