Omregning mellem enheder (lys)

Mikromol, watt eller lux?

Duffuserende gardiner eller kridt?

Bestil en konsulent i forbindelse med dine overvejser om lysforhold og tilskudslys. Har du brug omregningsfaktorer mellem lys- og energi enheder, så kan GartneriRådgivningen hjælpe dig med omregning. Eller se omregningstabel længere nede på siden.

Forklaring til enheder og begreber:

Menneskets øje

Øjet kan se lys i bølgelængden 380-780 nm, mens planter kun udnytter lyset mellem 400-700 nm. Måle-enheden er lux.

Lux: Lysets flux, lysmængde pr arealenhed. 1 lx = 1 lumen/m²

Lumen: enhed for lysmængde, det antal W en lyskilde udsender i form af lys, ganget med øjets følsomhed for lyset af lige dén bølgelængde eller frekvens - hvis der udsendes lys med forskellige frekvenser skal der summes op: integralet af lysmængde gange øjets følsomhed i små intervaller af bølgelængde.
 

Planter
Bruger lys til fotosyntese i et snævrere område, 400-700 nm, og heller ikke med samme "vægt" på de enkelte bølgelængder som det menneskelige øje. Måles i micromol, PARwatt eller sågar PARlux.

PAR: Photosyntese Active radiation, fotosynteseaktiv stråling

micromol (µmol): Måleenhed for lyskvanter, proportionalt med fotosyntesen.

Fotosynteseaktiv stråling: Måles i micromol per m2 per sekund (µmol m-2s-1) eller PAR watt.
 

Energi
Når lyset omdannes til energi, er det hele spektret, der spiller med, også over og under det område, som mennesket og planterne "ser". Mest energi er der i den røde ende af spektret (infrarødt). Måles i Watt eller Joule pr. sekund.
 

Omregningsfaktorer
Der er ikke den samme spectralsammensætning i lyset morgen og aften, som midt på dagen. Der er langt fra det samme PAR-lys i en watt stråling fra solen, som i en watt stråling fra en vækstlyslampe. Spectralsammensætningen. Hvis man skal summere lys fra flere kilder, må man altså omregne. På hvilken måde man omregner kommer både an på, hvor lyset kommer fra, og hvad man skal bruge det til: energi-summering eller vækst/fotosyntese summering.

Omregningsfaktorerne er gennemsnitsbetragtninger, for eksempel er en omregning mellem sollys stråling og micromol ikke den samme morgen og aften som midt på dagen. Og omregning mellem lux, watt, PAR watt og micromol vil tilsvarende varierer i løbet af dagen. Men da man ofte kun har en lux eller watt måling som grundlag i klimastyringen i et væksthusgartneri, må man omregne så godt som muligt, tilpasset formålet.

Længere ned på siden er en række omregningsfaktorer listet op. Bemærk at vækstlys faktor afhænger af lampetype. Det tilrådes at anvende oplysninger fra producenten, eller særlig måling af lysniveauet. Naturligt lys er i første boks (oversigt 1), vækstlysomregning længere nede på siden (oversigt 2).

Brug link til "Omregning" øverst, for at komme til regnemaskinen.

Oversigt 1

Naturlig indstråling, efter Ehler og Rystedt (GT)

Generel omregning mellem enheder for lyssum, globalstråling = dagslys = naturligt lys.

    Beregnet værdi  
  Enhed 1 Enhed 2  
Fra Mol /m². til PAR W timer/m² 1 60,3 PAR W timer/m²
Fra Klux timer til PAR W timer/m² 1 4,00 PAR W timer/m²
Fra PAR W timer/m² til Mol /m² 1 0,0166 Mol/m²
Fra PAR W timer/m² til Klux timer 1 0,25 Klux timer
Fra PAR W timer/m² til W timer/m2 global 1 2,00 W timer/m²
Fra W timer/m² global til PARW timer/m² 1 0,50 PAR W timer/m2
Fra Mol /m² til Klux timer 1 15,00 Klux timer
Fra Klux timer til Mol /m² 1 0,067 Mol/m²
Fra Mol /m²  til Joule/cm² global 1 45,5 Joule/cm² global
Fra Klux timer til W timer/m² global 1 8,00 W timer/m² global
Fra PAR W timer/m²/s til Joule/cm² 1 0,72 Joule/cm²
Fra W timer til Joule 1 3600,00 Joule
Fra Joule/cm² til PAR W timer/m² global 1 1,39 PAR W timer/m² global
Fra Joule/m² til Mol/m² 1 0,022 Mol/m²

 

    Beregnet værdi  

Oversigt 2

Vækstlys - omregning til fotosynteseaktivt lys. Efter Ehler og Rystedt (GT)

Generel omregning mellem enheder for lyssum, vækstlys - SON-T

  Enhed 1 Enhed 2  
Fra Klux timer til PAR W timer/m² 1 2,44 PAR timer W/m²
Fra Mol/m²  til PAR W timer/m² 1 60,3 PAR W timer/m²
Fra PAR W timer/m² til Klux timer 1 0,41 Klux timer
Fra PAR W timer/m² til Mol/m² 1 0,0166 Mol/m²
Fra Mol/m² til Klux timer 1 25,6 Klux timer
Fra Klux timer til Mol/m² 1 0,039 Mol/m²