Milbeknock (632-5) i prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Milbeknock (632-5) mod spindemider, dværgmider og minérfluelarver i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.

BEMÆRK: Milbeknock (632-5) har fået opbevarings- og anvendelsesforbud fra 31. juli 2024.

Milbeknock (632-5) erstattes af Milbeknock EC (631-13). Afventer ny brugsanvisning.