Milbeknock (632-5) i prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Milbeknock (632-5) mod spindemider, dværgmider og minérfluelarver i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.