Udvikling af nye teknikker i rækkeafgrøder, frøbede og potter

Formålet med aktiviteten:
Projektets formål er at reducere brugen af plantebeskyttelsesmidler i havebrugskulturer i hhv. rækkeafgrøder, frøbede og potter. Projektet udføres i kulturer som jordbær, gulerødder, salat og diverse kålkulturer og i en lang række planteskolekulturer. Projektet er opdelt i følgende 5 adskilte delprojekter:

1a. Udvikling af beslutningsstøtteværktøj og definition af sprøjtning i og mellem rækkerne
1b. Sprøjteteknik i rækkeafgrøder
2. Timing af mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk gulerodsproduktion
3. Alternativ jorddesinfektion
4. Alternative voksemedier/kompost
5a. Udv. af strategier til bekæmpelse af vanskelige ukrudtsarter i frilandsgrønsager og jordbær
5b. Additiver til herbicider

KONTAKT:


Thomas Skovgaard Lund
Rådgivningsleder
+45 8740 5455
tol@seges.dk