Hold fortsat fokus på sprøjten

Niels Enggaard Klausen, GartneriRådgivningen

Af:
Niels Enggaard Klausen, GartneriRådgivningen
nek@seges.dk

Alle sprøjter er nu synet og bør dermed fungere optimalt. Fremover er det vigtigt at holde fokus på sprøjtens bom, doseringspumpe og filtre og også sørge for regelmæssig kalibrering

På nuværende tidspunkt skal alle sprøjter i Danmark være synet, hvis de bruges til udbringning af pesticider. Det drejer sig om brug af både kemiske midler og mikrobiologiske midler. Bruger man for eksempel kun Kumulus S eller DiPel DF, skal sprøjten også være synet.

Sprøjten er nu synet
Væksthussprøjter har haft en længere frist for syn i forhold til mark- og tågesprøjter, fordi vejledning og uddannelse var klar meget sent. Men nu gælder det, at alle sprøjter, der bruges til udbringning af kemiske- og mikrobiologiske midler, skal være synet.
Bruges sprøjten udelukkende til gødning, skal den ikke synes. Ligeledes skal håndog rygsprøjter samt andre sprøjter på 25 liter eller derunder ikke synes. Hvis en sprøjte ikke er synet, et det forbudt at anvende den til pesticider.
Ved et syn sikres det, at sprøjten er miljømæssigt forsvarlig samtidig med, at sprøjten giver mulighed for at dosere sprøjtemidlet ensartet og i korrekt dosis.

Alle sprøjter skal have et manometer. Når man kender sprøjtetrykket, giver det mulighed for korrekt væskemængde og dosering.

Manometer på alle sprøjter
Et krav i forbindelse med syn af sprøjter har været, at alle sprøjter skal være forsynet med et manometer. En del sprøjtebomme i væksthus havde tidligere ikke et manometer, men det har de nu. Rent sprøjteteknisk er det et af de bedste krav i forbindelse med syn. Uden et manometer er det vanskeligt inden en sprøjtning at sikre korrekt væskemængde og dosis. Når væsketrykket, dyseydelsen og bommens hastighed kendes, så er det let at finde væskemængden.
For mark- og tågesprøjter er det vigtigt at afmontere manometeret inden vinteren og opbevare det frostfrit. Når sprøjten vinterklargøres med frostvæske, sikrer det ikke manometeret. Hvis det sidder på sprøjten vinteren over, kan det efterfølgende vise forkert tryk.

Hold fokus på sprøjten
Det er vigtigt at have fortsat fokus på sprøjten indtil næste gang, den skal synes. Sørg for at holde den tæt, så den ikke drypper. For marksprøjter er det vigtigt, at bommen holdes i god stand. Især er det vigtigt, at bommen er så strammet op, at den ikke kan lave bevægelser
frem og tilbage. Det giver nogle store overdoseringer, når bommen går frem og tilbage under sprøjtningen.
For væksthussprøjter med doseringspumpe skal man regelmæssigt sørge for kalibrering af doseringspumpen. Alt andet på sprøjten kan være i orden, men hvis doseringspumpen ikke giver den ønskede mængde sprøjtemiddel, så under- eller overdoserer man.

Rens filterne
En stor del af sprøjterne har ved syn haft filtre, som var snavsende eller helt stoppede. Det gælder alle typer af sprøjter. Find en rutine med at rense filtrene på sprøjten i tide. Tilstopningen er meget afhængigt af, hvilke midler man bruger, og hvor flittig man er til at skylle efter sprøjtning. I flere tilfælde har et snavset dysefilter eller trykfilter betydet, at der er målt én bar mindre ved dyserne, end hvad der stod på manometeret. Når manometeret sidder før de tilstoppede filtre, er der ingen chance for at se det, og så underdoserer man. Find en måde at indpasse regelmæssigt tjek og kalibrering af sprøjten, derved opnås større præcision i sprøjtearbejdet og den bedste mulighed for ensartet fordeling og korrekt dosering.

Tilstoppede eller snavsede filtre kan resultere i tryktab på op til 1 bar. Det giver underdosering, og gælder for alle sprøjtetyper.