Udvikling af nye teknikker i rækkeafgrøder med fokus på biologiske midler og sprøjteteknik

Projektets formål:

Projektet skal gøre det lettere at dyrke økologisk og at indføre økologiske metoder i konventionel dyrkning.

Det høje forbrug af manuel arbejdskraft i økologisk produktion skal nedbringes, helst fjernes, da det er en begrænsende faktor for udvidelse af det økologiske areal. Det er især for ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse, at der arbejdes med nye metoder, som skal overkomme disse problemer i produktionen.

Ved at arbejde på tværs mellem fagligt dygtige specialister, skal der findes metoder til effektiv mekanisk ukrudtsbekæmpelse i alle rækkeafgrøder (grønsager, planteskole, potter, jordbær). Der skal findes sprøjtetekniske metoder så biopesticider kan anvendes på insektnet, og metoder til at sprøjte så effektivt, at de meget dyre biologiske midler reelt er et alternativ til kemiske midler.

Desuden skal der arbejdes med jorden (kompost) så de nyttige organismer bliver hjælpere til sundere plante- og rodvækst.
Projektet er delt op i følgende delprojekter:

  • Timing af mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk gulerodsproduktion
  • Udvikling af beslutningsstøtteværktøj og definition af sprøjtning og sprøjteteknik i og mellem rækkerne
  • Alternativ jorddesinfektion
  • Alternative voksemedier/kompost
  • Udvikling af strategier til bekæmpelse af vanskelige ukrudtsarter i frilandsgrønsager og jordbær

 

Rapporter opdelt efter delprojekter:

1) Timing af mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk gulerodsproduktion

Ukrudtsbekæmpelse i øko-gulerod
På Hedely i Bording er der gode resultater med bedhøvl og radrenser til at bekæmpelse af ukrudt i øko-gulerødder.

Jens Christian og Henry Nielsen har i samarbejde med GartneriRådgivningen A/S udarbejdet en video om ukrudtsbekæmpelse i økologiske gulerødder. Videoen kan findes nederst i artiklen.
Artikel på www.gartnertidende.dk af Richard de Visser. 8. januar 2016

Ny teknik for feinschmeckere
Målet i økologiske gulerødder er at udgå håndlugning. Syv forskellige redskaber, som enkeltvis eller i kombination kan klare dette, blev demonstreret på Hedely I/S ultimo juni.
Artikel i Gartner Tidende nr. 10, 2015 tekst og billeder af Stig F. Nielsen. Demonstration arrangeret af Richard de Visser, GartneriRådgivningen A/S.

Kan man plante gulerødder eller persillerod? I flere andre grønsagskulturer har man løst udfordringerne med ukrudtbekæmpelse i økologisk produktion ved at skifte fra såning til udplantning. Generelt er lugeomkostningerne på de tidlige gulerødder meget højde, fordi der i de først såede gulerødder ikke er tid til falsk såbed. Hvis man derimod kunne plante gulerødder ud i bundter og luge i og mellem rækkerne på samme måde som i kål og løg, var der måske gode muligheder for at spare lugeomkostninger.

2) Udvikling af beslutningsstøtteværktøj og definition af sprøjtning og sprøjteteknik i og mellem rækkerne

Status for 2015, sprøjtning af kål gennem insektnet
Der er sprøjtet gennem insektnet ved to kålproducenter; Månsson A/S og Stenvad Gartneri. Ved begge producenter blev der sprøjtet med Hardi TWIN. Der blev sprøjtet på vandfølsomt papir.
Statusrapport af Niels Enggaard Klausen, GartneriRådgivningen A/S


Tjek på sprøjteteknikken
Ved at sprøjte med fluorescerende sporstof kan man se, hvor sprøjtevæsken rammer. Lige så interessant er det at se, hvor sprøjtevæsken ikke rammer
Artikel i Gartner Tidende nr. 13, 2015 af Niels Enggaard Klausen, GartneriRådgivningen A/S

 

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug
Lars Møller, GartneriRådgivningen
En undersøgelse af dråbestørrelsesfordelingen ved sprøjtning gennem fiberdug og mængden  af sprøjtevæske der trænger gennem dugen og afsættes på planter under fiberdugen.

Formål:

  • at undersøge hvad vand-mængden betyder for fordelingen af dråber som afsættes på jordoverfladen når der sprøjtes gennem fiberdug.
  • at undersøge betydning af om fiberdugen er våd eller tør når der sprøjtes gennem dugen.
  • at undersøge hvad vand-mængden betyder for hvor meget sprøjtevæske der afsættes i dugen og hvor meget der afsættes på jordoverfladen/planterne.

3) Alternativ jorddesinfektion

Udsåning uden kemi
Etablering af frø- og stikkebede i planteskoler er en udfordring, fordi de spæde planter skal etablere sig i hård konkurrence med ukrudt. Et projekt afdækker mulighederne for udsåning uden kemi
Artikel i Gartner Tidende nr. 10, 2015 af Bent Leonhard, GartneriRådgivningen A/S.

4) Alternative voksemedier/kompost

Interessen for voksemedier med reduceret indhold af spagnum vokser blandt planteproducenter. Derfor har GartneriRådgivningen afprøvet en række vækstmedier, der kan være interessante i produktionen af containerkulturer. Gartner Tidende nr. 15 - 2017

Forsøg i containerplanter på planteskoler, hvor forskellige mikrobiologiske midler og biostimulanter afprøves.

Artikel i Gartner Tidende nr. 14 i 2017 af Julie Schou Christiansen, GartneriRådgivningen.

Danske Planteskoler har de seneste år gennemført en afprøvning af forskellige voksemedier med større eller mindre indhold af spagnum i et projekt.
Artikel af Anne Krogh Larsen. Gartner Tidende nr. 15 2016

En række planteskoler afprøver i år og næste år forskellige voksemedier, der indeholder kompost eller træfiber.
Formålet er at vurdere voksemediernes indflydelse på plantevækst, rodudvikling og næringsstofforsyning
Artikel i Gartner Tidende nr. 14, 2015 af Anne Krogh Larsen, GartneriRådgivningen A/S.

5) Udvikling af strategier til bekæmpelse af vanskelige ukrudtsarter i frilandsgrønsager og jordbær


Test af vandmængde ved sprøjtning af tæt gulerodstop
Lars Møller, GartneriRådgivningen.
Formål med forsøget var at undersøge:

hvad vandmængden betyder for fordelingen af dråber og nedtrængning i tæt gulerodstop, når der sprøjtes mod svampesygdomme i efteråret med traditionel marksprøjte.
og luftsprøjtens evne til at sprøjte ned i tæt gulerodstop sammenlignet med traditionel sprøjte.

 

GAU projekt del 6 og 7:

Udvikling af strategier til bekæmpelse af vanskelige ukrudtsarter i frilandsgrønsager og jordbær (LD 5 og GAU 6) samt Additiver til herbicider (GAU 7).

Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

KONTAKT:


Thomas Skovgaard Lund
Rådgivningsleder
+45 8740 5455
tol@seges.dk