Optimering af dyrkningssikkerhed i økologisk kernefrugt

Formål: Implementering af beslutningsstøttesystemet RIMpro. Herunder optimering af skurv-, sodplet- og æbleviklerbekæmpelse. 

Demonstration og formidling af: 

    a. Feromonforvirring mod vikler-komplekset. 
    b. Nyeste viden og metoder inden for forebyggelse og bekæmpelse af æblebladhveps. 
    c. Resistente og robuste sorter. 
    d. Varmtvandsbehandling mod lagerråd. 
    e. Udtynding ved at bruge af salt eller mekanisk udtynding.


Projektansvarlig: Hanne Lindhard Pedersen
 

Projektet er støttet af Fonden for økologisk landbrug