Nyttige tips til plukning af æbler og pærer

Vejledning i korrekte plukke- og arbejdsmetoder og gode råd til undgåelse af frugtskader forårsaget af forkert plukning.

Plukke- og arbejdsmetoder

Først og fremmest: Klip neglene korte. Frugtplukning må ikke ske med lange fingernegle!

Plukning og arbejdsmetoder

Plukning
 

 • Grib let om frugten med hele hånden - ikke kun med fingerspidserne.
 • Pluk frugten ved at løfte og dreje den samtidigt.
 • Ved langstilkede sorter er det en hjælp at sætte en finger på den øverste del af stilken, så den ikke knækker.
Plukkerækkefølge

Plukkerækkefølge

Pluk hvert træ efter samme system:

 • Begynd nedefra og pluk udefra og ind i træet.
 • Pluk derefter midten af træet udefra og ind.
 • Pluk til sidst toppen nedefra og op.
 • På denne måde bliver der intet tilbage, og hvis en frugt tabes, beskadiger den ikke andre frugter.
 • Stå ikke for meget på tæer, så rives stilken let af.
 • Lad være med at klatre i træerne.
 • Bræk ikke trætoppen ned.
 • Brug om nødvendigt en stige.

Plukkevejr

Af og til skal der også plukkes i dårligt vejr. Bliv ikke hjemme, så bliver frugten overmoden.
Våde frugter er mere følsomme for trykskader, så pluk ekstra forsigtigt i regnvejr.
Frugt må ikke plukkes i frostvejr.
Hvis kassen er for langt væk, kan man fristes til at tage nogle frugter i favnen. Men de tabes ofte og støder til andre frugter i kassen.

Plukning med plukkeposer

Plukning med plukkeposer
 

 • Sæt selen over kors på ryggen. Det trætter mindst.
 • Posens højde er indstillet rigtigt, når albuen kan ligge på kanten af posen.
 • Hvis højden er forkert, er man tilbøjelig til at lade frugten falde.
 • Frugten skal lægges forsigtigt i posen.
 • Plukkeposen må ikke hænge neden for stativet, og den skal fæstes ved hjælp af snorene, så den fyldte pose ikke åbnes, før man vil tømme den. 
Tømning af plukke-poser

Tømning af plukke-poser
 

 • Læg forsigtigt den løsnede pose-ende ned i den del af kassen, der er mindst frugt i.
 • Træk forsigtigt plukkeposen fri.
 • Stil aldrig plukkeposens stativ på kanten af kassen. 

Tømning af plukke-kasse

 • Tøm i den dybeste del af storkassen.
 • I tomme storkasser startes i et hjørne
 • Undgå 'bjerge' i storkassen.
 • Hold plukkekassens bund lige over frugten i storkassen.
 • Løsn snorene og træk forsigtigt plukkekassen skråt opefter.
 • Inden man plukker videre, er det vigtigt at folde posen rigtigt, før bunden lukkes. Ellers kan kassen ikke tømmes igen uden at skade frugten.
   

Plukkemaskine

 • Hastigheden afpasses efter plukkekapaciteten.
 • Transportbåndene indstilles så plukkerne kan række frugten hen og lægge den skånsomt på båndene.
 • Pluk frugten nederst i træet først, til det første transportbånd, så undgår man, at maskinen støder ind i grene med frugter på.
 • Efterse maskinen dagligt og læg mærke til om børsterne er slidte, så de efterlader mærker på frugterne. 
Skån din ryg

Skån din ryg
 

 • Prøv hele tiden at holde ryggen ret når du løfter eller sætter noget fra dig.
 • Gå ned i knæ. Dine benmuskler er stærkere end din ryg.
 • Hold ryggen let bagud når du bærer noget.
Hvordan arbejdet gøres lettere og mere behageligt

Hvordan arbejdet gøres lettere og mere behageligt
 

 • Buk dig ikke med fyldt pose, men begynd altid nedefra med tom pose.
 • Pluk posen halv fuld og fyld den stående.
 • Brug knæbeskyttere. Det skåner dit helbred.
 • Hvis storkassen er for langt væk, kan du rulle den nærmere, så du ikke skal gå så langt.
 • Sørg for at storkassen bliver stillet, så den kan tages med liften.
   
Frugtskader forårsaget af forkert plukning

Frugtskader forårsaget af forkert plukning

Skaderne kan deles op i tre kategorier: de, der ses straks, de der viser sig efter kort tid og de, der først ses efter lagringen.


Skader, der ses straks:

 

Knækket stilk

Mange frugter med knækket stilk forringer kvaliteten og dermed også prisen.
Frugter med brækket stilk, især pærer, er ligesom et søm. De stikker hul i andre frugter, som så rådner og smitter videre.
Stilken knækker særlig let på de langstilkede sorter.
Stilken knækker, hvis frugten rives af træet.

Frugtskader forårsaget af forkert plukning

Afrevet stilk

Frugt uden stilk ser ganske vist ikke ud til at fejle noget, men den kan kun sælges som industrifrugt.
Hvis frugt uden stilk kommer på lager, rådner den og smitter andre frugter.

 

Skader, der viser sig efter kort tid:

Tydelige trykpletter

Tydelige trykpletter

Når frugterne trykkes mod hinanden, viser trykpletten sig først senere. Pletter skæmmer frugten, og de bliver brune under skrællen. Frugt med pletter er industrifrugt.

Følsomme og våde frugter kan få mærker, bare ved at man tager for hårdt på dem.

Frugter kan blive klemt i kassen, hvis kassen bliver overfyldt. Sørg for at ingen frugter stikker op over kanten af kassen.

Hvis kassen er for langt væk, kan man fristes til at tage nogle frugter i favnen. Men de tabes ofte og støder til andre frugter i kassen.

Stil altid kassen så tæt ved plukkeren som muligt.

Neglemærker

Neglemærker

Lange negle kan stikke hul i skrællen. Det forårsager råd under lagringen.
 

Nedfalden frugt

Beskadigede æbler i kassen

Nedfalden frugt må under ingen omstændigheder lægges i storkassen.

Beskadiget frugt på træet skal heller ikke i storkassen, men kasseres.

Plukkeskader

Plukkeskader, der først ses, når frugten tages ud fra lageret:

Hvis en beskadiget frugt rådner under lagringen, vil den smitte mange ubeskadigede frugter.