Modenhedskriterier for æbler og pærer

Diameter måling

For at bestemme det rette modenhedskriterie for æbler og pærer kan der måles fasthed, stivelse og sukker med nogle enkle hjælpemidler. Der udtages 10 frugter med samme modenhed, som den frugt, der forventes inddraget i næste pluk. Følgende parametre kan måles:
 

  • diameter (mm)
  • vægt (gram)
  • stivelse målt med Lugol’s opløsning (skala 1-10)
  • teksturen (fastheden) måles med penetrometer og angives i kg/cm2
  • opløseligt tørstof (sukker) måles med refraktometer og angives i ºbrix %.

Stivelse
Lugols opløsning er en jod/jodkalium opløsning: Æblet/pæren skæres over på tværs og snitfladen påføres opløsningen. Joden farver stivelseskornene i frugten sort. Umodne frugter indeholder meget stivelse og farves derfor mørke på store dele af snitfladen. Modsat vil en helt moden frugt, hvor næsten al stivelsen er omdannet til sukker, forblive lys på næsten hele snitfladen. Skalaen for stivelsestesten går fra 1-10. Jo mere stivelse i æblet, jo lavere værdi gives der. En hel mørk snitflade giver værdien 1. Jo mere moden frugten er, jo højere værdi gives der. En hel lys snitflade giver værdien 10. Skalaen kan fås ved henvendelse til HortiAdvices kernefrugtkonsulenter. Lugols opløsning kan købes på www.gartnershop.dk/stivelsestest.

Jodtest: Stivelse nedbrydning er begyndt.

Jodtest: Stivelse nedbrydning er fremskreden

Teksturen (fasthed)
Penetrometermålinger kan foretages med et håndpenetrometer: En frugt, hvor skrællen er fjernet, lægges på en fast flade, f.eks. en bordplade. Det yderste af dornen presses ind i frugten til rillen i dornen, dvs. ca. 1 cm. Det tryk, der skal til dette, aflæses på en skala på penetrometret målt i kg/cm2. Der medfølger 2 størrelser af dorne: Den lille bruges til pærer, og den store bruges til æbler. Skalaen er den samme for æbler og pærer.

Penetrometer til målig af fasthed i pære

Penetrometer til målig af fasthed i æble

For at måle fastheden fjernes skrællen med en høvl, og dornen presses ind i æblet.
Ved fasthedsmåling føres dornen ind til den første fordybning, og skalaen aflæses.

Opløseligt sukker (tørstof)
Refraktometermålinger kan foretages med et elektronisk refraktometer eller med et håndrefraktometer. Ved et håndrefraktometer dryppes saften ud på prismet, og aflæsningen foretages ved at holde refraktometeret op til øjet. Refraktionsindekset i saften er proportional med koncentrationen af sukker. Der måles på en Brix-skala, der går fra 0-32 %. For at opnå korrekte værdier, er det vigtigt, at refraktometeret kalibreres jævnligt, med destilleret vand.
 

Refraktometer med skala på 0-32 % brix ved 20 oC.

Håndholdt refraktometer med skala på 0-32 % brix ved 20 °C.

Elektronisk refraktometer til måling af sukkerindhold

Elektronisk refraktometer til måling af sukkerindhold.

Streif-index
Ud fra ovennævnte parametre kan der opstilles et såkaldt Streif-index:

             Fastheden (Penetrometer kg/cm2)             
Refraktometerværdi (%) x Stivelse (Jodtest 1-10)

 

Streif-indexet vil blive mindre jo nærmere modning.

 

Optimale høsttidspunkt
Hvilke værdier, man skal lande på ved målingerne af stivelse, fasthed og sukker for at finde det optimale høsttidspunkt, afhænger især af kravene fra den enkelte avlers salgsorganisation. Der er årsvariation i hvilke værdier, det er muligt at opnå, og derfor bliver værdierne løbende vurderet op til høsten af hver enkelt sort – i nogle tilfælde endda under høsten!