Flere lokalt producerede bær

Formålet med projektet:

Projektet skal udvikle og bevare lokal produktion af bær.

Udbuddet, af sunde jordbærplanter af høj kvalitet af sorter, som er aktuelle for lokal produktion, forbedres. Der udvikles et beslutningsstøttesystem som skal hjælpe producenterne til at højne kvaliteten af planter til 60-dagsproduktion, det vil sige planter der skal give høst i samme år som plantning.

Nye højtydende sorter af solbær udvælges og tilbydes de danske industribær avlere.
Nye sorter af surkirsebær og kloner af den unikke og efterspurgte surkirsebærsort ’Stevnsbær’ udvælges og tilbydes avlerne. Eksport produktion af dette højkvalitets produkt opretholdes.

Tidligt producerende intensivt højtydende tætplantningssystem af surkirsebær til portalhøst udvikles og demonstreres.

Bærforsyningen til fabrikkerne og nye bærtyper, som kan håndteres af de nuværende producenter med de nuværende maskiner, udvælges og udvikles.

 

Projektet består af 3 delprojekter:

  1. Jordbær – plantekvalitet og sorter
  2. Solbær og surkirsebær – screening af nye sorters dyrkningspotentiale
  3. Industribær – nye typer og nye metoder

1. Jordbær

En jordbærplante er ikke bare en jordbærplante. Vær bevidst om, hvilken plantekvalitet du vil have, når du bestiller planter hos leverandøren
Artikel i Gartner Tidende nr. 15, 2015 af Nauja Lisa Jensen, GartneriRådgivningen A/S

Når jordbærplanterne først er plantet, er det svært at klarlægge, om planterne var angrebet ved modtagelsen, eller om de er blevet smittet på lokaliteten.Det vurderes fra tilfælde til tilfælde.

Artikel af Nauja Lisa Jensen, Gartner Tidende nr. 1 2016

2. Solbær og surkirsebær

Buskkirsebær er et nyt og interessant område for produktion af surkirsebær. Vi har besøgt Canada for at høre om erfaringerne der.

En håndfuld øko-buskfrugtavlere holdt i tirsdags erfamøde i Årslev for at se forsøgene med buskfrugt.

Resultaterne fra Danske Bærs sortsforsøg med solbær viser efter fem høstår, at der er store forskelle mellem lokaliteterne og mellem sorterne. De danske hovedsorter klarer sig godt.

En ny plantning med syv søstersorter af surkirsebær skal vise, om udbytterne stadig er stabilt høje

Temadag for bærdyrkere.
Præsentation af Hanne Lindhard, GartneriRådgivningen A/S

 

(Inden godkendelse af Landdistrikts medfinansiering).

Bjarne Hjelmsted Pedersen, GartneriRådgivningen A/S
Kort notits i Gartner Tidende nr. 1 2015. Hele artiklen findes her.

Poul Børge Jensen vil slutte sin karriere som frugtavler kun med surkirsebær i plantagen, hvor de sidste 16 hektar netop er plantet. Han har været selvstændig frugtavler siden 1962
Artikel i Gartner Tidende nr. 15, 2015, af Annemarie Bisgaard, GartneriRådgivningen A/S

3. Industribær

Opstartsmøde Danbær 22. oktober 2015.
Præsentation af Hanne Lindhard, GartneriRådgivningen A/S

 

Thy Økobær er under omlægning til økologi og eksperimenterer med bær på 31 hektar. Virksomheden efterlyser hjælp til forarbejdningen, så den kan efterkomme de mange forespørgsler på lokale varer
Artikel i Gartner Tidende nr. 15, 2015 af Annemarie Bisgaard, GartneriRådgivningen A/S

Haskap er en ny spændende bærkultur, som canadiske avlere har taget op, og som nu også er på vej ind i Danmark og andre europæiske lande. Haskap kan høstes med maskine
Artikel i Gartner Tidende nr. 16, 2016 af Gitte Hallengreen Jørgensen, GartneriRådgivningen A/S.

Resultaterne fra Danske Bærs sortsforsøg med solbær viser efter fem høstår, at der er store forskelle mellem lokaliteterne og mellem sorterne. De danske hovedsorter klarer sig godt.

Gartner Tidende nr. 1 2016

 

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget under GAU og af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

KONTAKT


Thomas Skovgaard Lund
Rådgivningsleder
+45 8740 5455
tol@seges.dk