https://interreg-oks.eu/

Fælles plantebeskyttelsesmæssige udfordringer i Horticultural crops i regionen

Projektets formål:

Hovedprojektets mål: Skaffe nye forsøgsresultater, sammenligne eksisterende forsøgsresultater og udnytte allerede eksisterende viden i de enkelte regioner, således at hver region nemmere og billigere kan søge om nationale godkendelser af plantebeskyttelsesmidler så der kan bibeholdes en bæredygtig produktion af "Horticultural crops" i regionen.
Forprojektets formål: Definere og afgrænse i forhold til at søge et egentligt hovedprojekt. Deltagere fra de enkelte lande skal afklare hvad de ønsker at et hovedprojekt skal arbejde med, for at få igangsat fælles forsøgs initiativer og få søgt fælles godkendelser til midler, som alle vil have gavn af, og hvilke aktiviteter projektet skal indeholde.
Desuden skal praktiske forhold afklares inden en hovedprojekt ansøgning kan formuleres. Forprojektet skal opsætte de målbare krav til hovedprojektet.

Projektperiode: 15. august 2018 til 31. december 2018

Projektet er et Scandinavisk samarbejdsprojekt mellem:

  • Dansk Gartneri (Styrende)
  • GartneriRådgivningen A/S
  • Lantbrukarnas Ekonomi AB
  • Norsk Landbruksrådgiving
  • Aarhus Universitet, Flakkebjerg

KONTAKT: