Øget produktivitet i grøntsagsavlen med ny jordtest for skadegørere

Når der skal dyrkes frilandsgrøntsager, afhænger udbyttet i høj grad af hvilke skadelige organismer, der er i jorden. For at afdække jordens beskaffenhed skal grøntsagsavlere i dag gennemføre mange individuelle test for hver type af skadelig organisme. Derfor skal en ny samlet test udvikles i et projekt, som Videncentret For Landbrug, GartneriRådgivningen og Aarhus Universitet står bag.

Frilandsdyrkning af gulerødder, løg og jordbær slås i dag med tab af afgrøder og nedsat kvalitet på grund af for eksempel visnesyge, gråskimmel og nematoder – som alle skyldes skadelige organismer der bor i jorden. Et godt middel til at reducere effekten af organismerne er at ændre afgrøde fra år til år. Hvilken afgrøde grøntsagsavleren skal vælge afhænger af, hvilke organismer der er til stede i jorden. Det kan avleren i dag kun finde ud af ved at gennemføre mange og dyre individuelle tests for hver type organisme, hvilket sjældent er rentabelt.

 

Artikler: (find link nederst på siden)

Optimering af sædskifte med en enkelt jordanalyse. Artikel i Frugt & Grønt, nov-dec 2013, af Lars Møller, GartneriRådgivningen A/S.


Nyt analyseværktøj til jordboende skadegørere. Artikel i Gartner Tidende nr. 19 2013, af Mogens Nicolaisen, AU, og Thomas Skovgaard Lund, GartneriRådgivningen A/S.


METHODOLOGY ARTICLE: High-throughput sequencing of nematode communities from total soil DNA extractions.
Rumakanta Sapkota and Mogens Nicolaisen mn@agro.au.dk, Department of Agroecology, Aarhus University, Faculty of Science and Technology
Publiceret på BioMed Central (www.biomedcentral.com)


An improved high throughput sequencing method for studying oomycete communities
Rumakanta Sapkota and Mogens Nicolaisen mn@agro.au.dk, Department of Agroecology, Aarhus University, Faculty of Science and Technology
Journal of Microbiological Methods 110 (2015) 33–39

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet” og fra GAU: Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

KONTAKT:


Thomas Skovgaard Lund
Rådgivningsleder
+45 8740 5455
tol@seges.dk