IPM projekt: Vandrensning 2018

Forebyggelse af spredning af sygdomme i forbindelse med genanvendelse af returvandet i væksthusgartnerier

Projekttitel: Forebyggelse af spredning af sygdomme i forbindelse med genanvendelse af returvandet i væksthusgartnerier

Projektets formål: Vandrensning

  • At indsamle og bearbejde viden omkring forskellige vandrensningsmetoders effekt overfor diverse patogener.
  • At få klarlagt barriere omkring recirkulering via dialog med repræsentative gartne-rier.
  • At undersøge, hvordan man sikrer sig bedst muligt.
  • At undersøge behovet for vandrensning i forskellige kulturer, samt at teste effekt af eksisterende anlæg.
  • At udarbejde informationsmateriale.

Projektperiode: 1. maj til 31. december 2018

Projektet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriet

KONTAKT: