IPM projekt: Vækstregulering 2018

Projekttitel: IPM og vækstregulering i væksthus

Projekttitel: IPM og vækstregulering i væksthus

Projektets formål: Vækstregulering

  • At indsamle og bearbejde viden omkring sprøjteteknik og klimaforhold i relation til kemisk vækstregulering.
  • At undersøge hvilke faktorer, der har betydning for virkningen af de enkelte vækstregule-ringsmidler, og hvordan man sikrer sig den optimale effekt for dermed at kunne minimere forbruget
  • At undersøge hvilke alternative metoder og midler, der kan supplere eller eventuelt erstatte kemisk vækstregulering.
  • At få klarlagt hvilke synergieffekter der mellem midler og metoder, og undersøge hvordan de kan bidrage til et reduceret forbrug af kemisk vækstregulering.
  • At udarbejde informations- og undervisningsmateriale materiale.

Projektperiode: 15. juni 2018 til 01.12 2018

Projektet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriet

KONTAKT: