Fangafgrøder mod nematoder i frilandsgrønsager

Projektet formål:

Nematoder (rodgallennematoder, M. hapla) er en af de mest tabsgivende skadegørere i gulerødder. Det gælder både konventionelt og økologisk produceret gulerødder. Dog er problemerne størst i den økologiske produktion, hvor kløver og ukrudt – gode værter for rodgallenematoder - ofte indgår i sædskiftet. Bælgplanter er en hjørnesten i det økologiske sædskifte, og uundværlig i økologisk produktion. Derfor er det vigtigt at finde strategier for dyrkning af gulerod, hvor bælgplanter indgår uden at medføre skadelig opformering af nematoder.

 

Projektperiode: 2017, 2018 og 2019

Projektet har i 2018 og 2019 fået tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og fra Miljø- og Fødevareministeriets Erhvervsudviklingsordningen 2016 – udviklingsprojekter: "Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne"

Projektet fik i 2017 tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

Kommissionens websted for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

KONTAKT: