Anvendelse af droner i frilandsgartneri

Projektet formål:

Højere udbytte og bedre, og mere ensartet, kvalitet gennem anvendelse af droner til markovervågning indenfor frilandsgartneri.

Fokus i 2019: Monitorering af marken fra oven giver mulighed for bedre styring af dyrkningen samt vurdering af udbytte og kvalitet. Projektet skal indarbejde brug af droner og udvikle metoder, som kan danne grundlag for hurtige beslutninger i marken – på baggrund af dronefotos.

 

Projektperiode: 2017 - 2020

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

KONTAKT: