Affugteres effekt på plantesygdomme og klimaforhold i tætte væksthuse

I forbindelse med energi renovering af væksthuse bliver husene i dag tættere og tættere. De lukkede/semilukkede væksthuse kræver en helt anden klimastyring en den traditionelle som vi anvender i dag. I dette projekt vil vi undersøge effekten af maskinernes evne til at rense luften for svampesporer. Leverandørerne påstår stor effekt, men viden på området er meget begrænset.

Projektet er støttet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget