Nye metoder til beregning af salgspriser

Formålet med projektet:

Projektet har til formål at sikre at producenterne af frugt og grønt fokuserer på prissætning af produkterne mere systematisk; således at alle omkostningsarter, hvad enten det er variable eller faste, bliver medtaget ved prisberegninger.
De nuværende beregninger tager ikke højde for disse omkostningsarter, hvorfor gartnerne er henvist til at anvende erfaringsbaserede valg af beregningssatser, der ofte mangler efterprøvning i den regnskabs-mæssige virkelighed. Forskellige modeller og metoder til fordeling af disse omkostningsarter vil blive udviklet og afprøvet ved udvalgte producenter.

 

Projektperiode: 2017

Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

 

KONTAKT


Thomas Skovgaard Lund
Rådgivningsleder
+45 8740 5455
tol@seges.dk