Viden om etablering og dyrkning af planteskoleplanter

Formålet med projektet:

Flere faktorer spiller ind på succesfuld etablering og videredyrkning af planteskoleplanter. I 4 delprojekter vil vi udvikle og formidle viden om etablering af forskellige planteskolekulturer.

I dette projekt vil vi finde og formidle viden om:

  1. sortsvalg (roser)
  2. dokumentation af planteskoleplanters egenskaber, der anerkender de kan indgå som efterafgrøder (MFO)
  3. modtagekontrol og kvalitetsbeskrivelser af frugttræer, samt
  4. generel viden om etablering og dyrkning af planteskoleplanter.

Gennem indsamling og formidling af viden om planteskoleplanters kvalitet til produktionsplanteskoler, havecentre, frugtavlere og anlægsgartnere vil det være muligt at understøtte det rette plantevalg, og dermed opnå bedre planteetablering. Den eksisterende og nyeste viden om planteskoledrift ønskes systematiseret i moduler for at kunne sikre den bedst mulige formidling fremover.

Projektet er støttet af GAU: Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

KONTAKT


Thomas Skovgaard Lund
Rådgivningsleder
+45 8740 5455
tol@seges.dk