Etablering, dyrkning og plantevalg af planteskoleplanter

Formålet med projektet:

Projektet skal bidrage til et øget salg af planteskoleplanter gennem udvikling af en moderne, miljøvenlig brug af prydplanter i haver og anlæg. Dette skal ske ved at afprøve og formidle viden om nye resistente sorter af roser, anvendelse af prydplanter som efterafgrøder og udvikling af nye værktøjer til miljøvenlig etablering af planteskoleplanter.

 

Projektperiode: 2017, 2018 og 2019

Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter (2016-2019) og fra Miljø- og Fødevareministeriets Erhvervsudviklingsordningen 2016 – udviklingsprojekter: "Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne"

 

KONTAKT


Thomas Skovgaard Lund
Forsknings- og udviklingsdirektør
+45 8740 5455
tol@hortiadvice.dk