Beredskab for den pletvingede frugtflue

Projektets formål: Projektet har overordnet til formål at sikre produktionen af bløde bær mod store tab af Pletvingefrugtfluen. Dette sker gennem aktiviteter indenfor varsling, forebyggelse og bekæmpelse af pletvingefrugtfluen. Gennem overvågning af fluens forekomst og skade samt ved at indhente seneste viden om mulige forebyggelse- og bekæmpelsesmuligheder.

Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

KONTAKT: