Jordfrugtbarhed gennem organisk stofmanagement for grønsagsproducenter

Projektets formål:

Projektet vil formidle praksis og viden om muligheder til at forbedre jordens frugtbarhed og øge jordens organiske stof i jorden på bedrifter med økologisk grønsagsproduktion. Tilgængelig viden og erfaringer omsættes gennem videobaseret formidling, samt formidling gennem mødeaktivitet til letforståelige og klare budskaber.
Formålet er således at fjerne evt. barrierer for en praktisk gennemførsel af indsatsen på de enkelte bedrifter gennem demoaktivitet og formidling, og gennem en målrettet indsats for at øge jordens organiske stofpulje hos de økologiske gartnere at forbedre dyrkningssikkerheden.

Projektet er støttet af GAU: Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

KONTAKT: