Konditionsmåling for moderplanter i potteplanteproduktionen - PlanteKondiTal

Projektets formål:

Projektets formål er at udvikle enkle, hurtige, objektive og ikke-destruktive NIRS-baserede (Near-Infrared Spectroscopy) metoder til kvalitetskontrol af moderplanter og stiklinger af en række vigtige danske potteplantekulturer. Metoderne skal gøre det muligt at optimere stiklingskvaliteten og forudsige kvalitetsproblemer, så de kan afværges, før de bliver alvorlige. Metoden skal kunne anvendes i gartnerivirksomhedernes egen stiklingeproduktion såvel som hos udenlandske underleverandører.

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations-program" (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

KONTAKT: