Nye plantebeskyttelsesmetoder til dansk gartneri - HORTPROTECT

Projektets formål:

Projektets formål er at udvikle nye løsninger til de plantebeskyttelsesmæssige udfordringer, som gartneriet står over for, og som potentielt kan betyde et stop for eller en væsentlig reduktion i produktionen af en række afgrøder.

Målet er at udvikle integrerede løsninger, som ikke kun er af interesse for den konventionelle produktion, men for nogles vedkommende også vil kunne anvendes i den økologiske produktion og dermed understøtte den omlægning fra konventionel til økologisk produktion, som foregår inden for flere produktionsgrene, og som vil kunne øge indtjeningen i nogle sektorer.

Projektets overordnede mål er at fremtidssikre gartneriets primærproduktion, som også vil have en positiv afledet effekt på indtjening og jobskabelse i forarbejdnings- og forhandlingsleddet.

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations-program" (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Og fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget (Dansk Gartneri)

KONTAKT: