DANBÆR: Bæredygtig produktion af danske bær og udvikling af højværdiprodukter

Projektets formål:

  • Øge den økologiske produktion af bær til forarbejdning, samt opnå økonomisk bæredygtighed i den lokale produktion af bær.
  • Øge mulighederne for en bæredygtig økologisk produktion via optimering og kombinering af organisk gødningstilførsel og ukrudtsbekæmpelse i buskfrugt.
  • Udvikle intensive tætplantningssystemer med tidligt og højt udbytte til effektiv maskinhøst af surkirsebær. Dette system er også egnet til økologisk produktion.
  • Undersøge hvilke sortsegenskaber, og dermed hvilke sorter af solbær og surkirsebær, der bedst matcher en høj kvalitet og høj produktværdi for forskellige produkttyper.
  • Udvikle nye højværdiprodukter ud fra sorter med specifikke egenskaber gennem partnerskaber mellem avlere og primære og sekundære forarbejdere.
  • Teste nye arter af bær til maskinhøst for fremadrettet at kunne udnytte høstmaskiner mere effektivt og sikre en mere differentieret produktion med mindre international konkurrence.

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget (2016-2018) og af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter (2019)

og af

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet

 

KONTAKT: