Gødevanding - en udfordring i produktionen af økologiske fødevarer

Projektets formål:

Formålet er at identificere og udvikle flydende organiske gødninger til brug i økologisk produktion af økologiske væksthusgrønsager.

Konkrete mål:

  • At identificere flydende organiske gødninger af forskellig oprindelse, som egner sig til gødevanding af frugt- og grønsagskulturer dyrket i afgrænsede volumener (potter, trug, bede).
  • At identificere faste organiske gødninger og biomasser, som egner sig til forbehandling, og som resulterer i øget tilgængelighed af næringsstoffer i flydende form.
  • At forbehandle udvalgte organiske gødninger, bl.a. ved samtidig fremstilling af bioethanol og biogas, med henblik på øget tilgængelighed af næringsstoffer.
  • At undersøge virkningen af organiske gødninger med og uden forbehandling, på tilgængeligheden af næringsstoffer, pH og ledetal i returvand og rodzone.
  • At undersøge virkningen af organiske gødninger med og uden forbehandling på vækst, udbytte og kvalitet, kulturerne persille, jordbær og tomat.
  • At demonstrere virkningen af udvalgte gødningsstrategier i kommercielle produktioner af persille, jordbær og tomat, og sammenligne med eksisterende praksis.

Åbent hus


Åbent Hus i projektet Gødevanding – en udfordring i produktionen af økologiske fødevarer.
Hvornår: Mandag den 15. december kl. 14 – 15
Hvor: Institut for Fødevarer (FOOD), Aarhus Universitet, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev
Hvem: For alle der er interesserede i økologisk produktion af planter. Forsøgene er dog primært rettet mod væksthusproduktion.
Værter: Karen Koefoed Petersen og Jørn Nygaard Sørensen, seniorforskere ved FOOD, Bhaniswor Pokhrel, PhD-studerende FOOD og specialkonsulent Inge Ulsted Sørensen, GartneriRådgivningen.


(Der er link til dokumenter nederst på siden)

 


Artikler:

Fremstilling af økologiske flydende gødninger
På en økologisk gård nord for Silkeborg, står et bioraffinaderi, en konstruktion, som jeg aldrig har set tilsvarende. Det syder og bobler derinde, hvor GreenF producerer flydende økologiske gødninger
Artikel af Inge Ulsted Sørensen, GartneriRådgivningen A/S.
Gartner Tidende nr. 2 2015.


Udvikling af flydende økologisk gødning
Udfordringer med tilførsel af næringsstoffer er en begrænsende faktor for væksthusproduktionen af økologiske fødevarer. Udtræk af hønsegødning og vegetabilske biomasser kan øge udbyttet
Artikel af Karen Koefoed Petersen og Jørn Nygaard Sørensen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet.
Gartner Tidende nr. 2 2015.

Gødevanding i økologisk produktion
Flydende økologisk gødning skal styrke produktionen af økologisk frugt og grønsager. Identifikation af gødninger og udvikling af gødningsstrategi indgår i nyt projekt
Artikel af Karen Koefoed Petersen, Jørn Nygaard Sørensen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet og Inge Ulsted Sørensen, GartneriRådgivningen A/S.
Gartner Tidende nr. 14 2014.

GUDP

Projektet er støttet af:

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

og af

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet
 

KONTAKT: