Gødevanding – en udfordring i produktionen af økologiske fødevarer

Projektets formål:

Formålet er at identificere og udvikle flydende organiske gødninger til brug i økologisk produktion af økologiske væksthusgrønsager.

Konkrete mål:

  • At identificere flydende organiske gødninger af forskellig oprindelse, som egner sig til gødevanding af frugt- og grønsagskulturer dyrket i afgrænsede volumener (potter, trug, bede).
  • At identificere faste organiske gødninger og biomasser, som egner sig til forbehandling, og som resulterer i øget tilgængelighed af næringsstoffer i flydende form.
  • At forbehandle udvalgte organiske gødninger, bl.a. ved samtidig fremstilling af bioethanol og biogas, med henblik på øget tilgængelighed af næringsstoffer.
  • At undersøge virkningen af organiske gødninger med og uden forbehandling, på tilgængeligheden af næringsstoffer, pH og ledetal i returvand og rodzone.
  • At undersøge virkningen af organiske gødninger med og uden forbehandling på vækst, udbytte og kvalitet, kulturerne persille, jordbær og tomat.
  • At demonstrere virkningen af udvalgte gødningsstrategier i kommercielle produktioner af persille, jordbær og tomat, og sammenligne med eksisterende praksis.
GUDP

Projektet er støttet af GAU: Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget og af

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet

KONTAKT: