Produktion af frugt og grønt - med reduceret miljøpåvirkning

Projektet har til formål at afdække og demonstrere miljøvenlige løsninger på aktuelle problemstillinger indenfor produktion af frugt og grønt.

Projektet har til formål at afdække og demonstrere miljøvenlige løsninger på aktuelle problemstillinger indenfor produktion af frugt og grønt. Projektet er opdelt i følgende delprojekter, som omhandler specifikke kulturer, med hver deres tilgange:
 

  • Gødninger til økologisk produktion
  • Startgødning i salat og kål – økologisk & konventionel
  • Jordbær – demonstration af SQMS – et kvalitets- og beslutningsstøttesystem
  • Demonstration af nye sorter og produktionssystemer af stenfrugt og solbær

 
GAU slutrapport

"Jordens frugtbarhed og organisk stof". Præsentation af Lars Stoumann Jensen, Institut for Plante og Miljøvidenskab (uden LD logo)

"Fremtidens grønsagsproduktion med begrænset input". Invitation til Temamøde i Økologisk Landsforening.


Jordbær – demonstration af SQMS – et kvalitets- og beslutningsstøttesystem

Nye jordbærsorter fra England. Artikel af Ole H. Scharff, GartneriRådgivningen A/S i Frugt & Grønt marts 2014


JordbærNYT nr. 6 - Info om nye sorter


JordbærNYT nr. 7 - Info om nye sorter


Clery – måske egnet. Notits af Ole H. Scharff, GartneriRådgivningen A/S i Frugt & Grønt juni 2014

Kend datoen for høststart i jordbær. Artikel af Nauja Lisa Jensen, GartneriRådgivningen A/S i Frugt & Grønt oktober 2014

Glem ikke dine jordbærplanter efter høst. Notits af Nauja Lisa Jensen, GartneriRådgivningen A/S i Gartner Tidende nr. 11 2014

Kend udbyttepotentialet før foråret sætter ind. Artikel af Annemarie Bisgaard og Nauja Lisa Jensen, GartneriRådgivningen A/S i Gartner Tidende nr. 2 2015

Kursus i Flower mapping i jordbær. Af Nauja Lisa Jensen, GartneriRådgivningen A/S. 9. dec. 2014

Program Jordbærkonference 2015

Sortsliste fra Håndbogen

GAU afrapportering delprojekt 3

 

Demonstration af nye sorter og produktionssystemer af stenfrugt og solbær

Spændende solbærsorter i forsøg, artikel af Hanne Lindhard, GartneriRådgivningen A/S i Frugt & Grønt nr. 1 2014. (bilag nr. 1)

Nye solbærsorter afprøvet i forskellige plantager.
Fem danske plantager har i fem år været vært for forsøg med solbærsorter.
Udbytterne er vidt forskellige afhængigt af, om sorterne er dyrket på Samsø, i Sønderjylland, på Østfyn, Vestsjælland eller Vestlolland.
Artikel af Hanne Lindhard og Gitte Hallengreen i Frugt & Grønt nov. 2014. (bilag nr. 2)

Omtale af projekt. Notits af Gitte Hallengreen.

Power point indlæg: "Viden opnået via projekter" Dansk Bærdyrkerforenings temadag, Hvidkærvej 29, Odense. Ved Hanne Lindhard Pedersen, Gitte Hallengreen Jørgensen og Bjarne H. Pedersen (bilag nr. 3)

Håndbog for Frugt og bæravlere: Sortsliste solbær. Januar 2015. (bilag nr. 4)

Opgørelse resultater solbærsortsforsøg 2014 AU, Årslev. Januar 2015. (bilag nr. 5 og 6)

Sortsforsøg Busk- & StenfrugtNYT nr. 12. 2014 (bilag 7)

To erfagruppe møder for solbær: Erfa: Power point indlæg.

Lolland, Marrebækvej (foto) og Fyn, Hvidkærvej 29. September og oktober 2014. (bilag nr. 8 og 8c)

Erfagruppe møde Solbæravlere I Thy, 18. juni 2014. Legindvej 139, 7752 Snedsted (bilag nr. 11)

Erfa gruppemøde solbæravlere, 22. juli 2014. AU Årslev, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev. (bilag nr. 12)

Studietur Sverige SLU. 8.-9. september 2014. SLU Balsgård ved Solbær forædler Kimmo Rumponen (Bilag nr. 9)

Studietur England og Skotland, 15.-16. december 2014. East Malling Research station og The James Hutton Institute ved Solbær forædler Rex Brennan. (Bilag nr. 10)

Høst af sortsforsøg Jylland, 28. juli 2014. Anders Sørensen, Åbenråvej 133, 6780 Skærbæk (bilag nr. 16)

Sortsforsøg Sjælland, 29. Juli 2014. Peter Jørgensen, Hørvevej 18, 4261 Dalmose (bilag nr. 17)

Måling af Brix i forbindelse med dataindsamling fra solbærsortsforsøg AU Årslev. Juli 2014. AU, Årslev. Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev. (Bilag nr. 18)

Surkirsebær til økologisk produktion
Det er vanskeligt at dyrke surkirsebær økologisk. En ny, sund sort med navnet Coralin kan måske bruges til formålet.
02. feb 2015 af Gitte Hallengreen Jørgensen
Publiceret på www.gartnertidende.dk

Program Dansk Bærdyrkerforenings TEMADAG 2014

Program Dansk Bærdyrkerforenings TEMADAG 2015

 

Videofilm:

Film: Solbærsortsforsøg høst med Broud maskine hos Møller Andersen (bilag nr. 13)

Film: Høst Sortsforsøg solbær Aarhus uni, Årslev (bilag nr. 14)

Film: Solbærsortsforsøg med aftipning af bær hos Møller Andersen (bilag nr. 15)

Projektet er støttet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Produktionsfonden for frugt og gartneriprodukter