Varslingsværktøjer til frugt og grønt

Projektets formål

Projektet vil udvikle varslingsværktøjer indenfor produktion af frugt og grønt til gavn for producenterne. Effektive varslingsværktøjer vil begrænse anvendelsen af pesticider og medvirke til færre pesticidrester, mindre miljøbelastning og bedre økonomi i produktionen.

Projektet består af følgende delprojekter:

  1. Optimeret varsling af gulerodsfluer
  2. Varsling af skadedyr i jordbær
  3. Forekomst af pletvingefrugtfluen i Danmark
  4. Varsling af sygdomme og skadedyr i buskfrugt
  5. Varsling af sygdomme i surkirsebær
  6. Varsling af sygdomme i æbler og pærer

Delprojekt 1: Optimeret varsling af gulerodsfluer

Trial report: Onion oil to control carrot flies in organic carrot production
Purpose: To test if the product UienOlie (onion oil) from Naturim and Agrifirm in Holland can control carrot root flies in organic carrot fields
Rapport af Lars Møller og Pernille M. B. Kynde, 8. december 2015


Løgolie skal skræmme gulerodsfluer væk
GartneriRådgivningens konsulenter undersøger et afskrækningsmiddel i kampen mod gulerodsfluer.
Artikel publiceret på www.gartnertidende.dk 18. november 2015.


Turnip moth (Agrotis segetum) traps
Purpose: To test if new kind of traps for turnip moth are easier and better to use than the normal traps which are used in Denmark. Forsøgsrapport.
Rapport af Lars Møller og Pernille M. B. Kynde, 11. november 2015


MORPH forecast for carrot fly activity in carrots in Denmark
Purpose:
• to measure and collect temperature data for the carrot fly forecast model in MORPH and
• to investigate the possibilities to use MORPH in Denmark to forecast optimal timing of carrot fly control. Control in this context may mean spraying or harvesting before visible attack on roots.
Rapport af Lars Møller, 2015

Angling yellow taps for carrot fly warning in carrot production
Purpose: To investigate whether 45 ° angulations of yellow traps for warning of carrot fly egg-laying gives better catches of carrot flies and a better warning.
Rapport af Lars Møller og Pernille M. B. Kynde, 14. oktober 2015

MORPH forecast for carrot flies, rapport af Lars Møller

Test of traps for turnip moth (Agrotis segetum) in carrots, rapport af Lars Møller

Angled yellow taps for carrot fly warning, rapport af Lars Møller

 

Delprojekt 2 Varsling af skadedyr i jordbær

Hjælp til varsling for viklerlarver
En ny varslingsmodel skal hjælpe med at forudsige tidspunktet for klækning af viklerlarvernes æg i jordbær.
Artikel i Gartner Tidende nr. 6 2015 af Nauja L. Jensen, GartneriRådgivningen A/S.


Skadevoldere i jordbær og hindbær
Indlæg på Sprøjteopdateringskursus den 9/3 2015 v/Nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S

 

Delprojekt 3: Forekomst af pletvingefrugtfluen i Danmark

Drosophila suzukii, Pletvingefrugtfluen, SWD Tilstedeværelse, udfordringer og håndtering
Indlæg på Jordbærkonferencen 19 & 20/1-2016.
Helle Mathiasen og Nauja L. Jensen, GartneriRådgivningen A/S.


Identifying Drosophila suzukii
Illustration af Helle Mathiasen


Nyt fund af pletvingefrugtfluen
Den frygtede pletvingefrugtflue, der lægger æg i en bred vifte af dyrkede bær, er nu fundet på Fyn og Sjælland.
Artikel publiceret på www.gartnertidende.dk den 10. august 2015 af Helle Mathiasen


Den Pletvingede Frugtflue (Drosophila suzukii):
INFO i Nyhedsbrevet Busk- & StenfrugtNYT nr. 8 2015 om GartneriRådgivningens aktiviteter indenfor overvågning af Den Pletvingede Frugtflue (Drosophila suzukii) – også bragt i JordbærNyt nr. 6/2015:
Af Helle Mathiasen, GartneriRådgivningen A/S


Omtale af Pletvingefrugtfluen i nyhedsbrev: Busk- & StenfrugtNYT nr. 10 2015


Nye fund af pletvingefrugtfluen i 2015
Konsulent Helle Mathiasen, GartneriRådgivningen, der koordinerer overvågningen af pletvingefrugtfluen, har skrevet følgende status over situationen i JordbærNYT nr. 8, august 2015.


Skadevoldere i jordbær og hindbær
Indlæg på Sprøjteopdateringskursus den 9/3 2015 v/Nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S


Pletvingefrugtfluen – frygtet i Europa.
En ny frugtflue er dukket op i Europa, og specialister frygter, at skader i bær vil eskalere de kommende år. Her er de første erfaringer med fluen fra Schweiz.
Frugt & Grønt, juni 2013.


Pletvingefrugtfluen i hollandske bær. Frugt & Grønt, oktober 2013


Pletvingefrugtfluen fundet i Skåne. Frugt & Grønt, oktober 2014


Pletvingefrugtfluen fundet på Fyn. Omtale som nyhed på www.gartneriraadgivningen.dk
Nyheden blev ligeledes sat på LandbrugsInfo.


Den pletvingede frugtflue fundet i Danmark
Notits i Gartner Tidende nr. 15 2014 af Nauja Lisa Jensen, GartneriRådgivningen.


Pletvingefrugtflue fundet på Fyn
Notits af Hanne Lindhard og Nauja L. Jensen. Frugt & Grønt nov. 2014

Nematoder mod pletvingefrugtfluen
Pletvingefrugtfluen er på få år blevet et stort problem i mange forskellige frugtarter i flere europæiske lande. Ønsket er at finde naturlige fjender til bekæmpelsen af fluen. Gartner Tidende nr. 2 2015.


Delprojekt 4: Varsling af sygdomme og skadedyr i buskfrugt


Skivesvamp skal bekæmpes tidligt
Optimal bekæmpelse af skivesvamp i solbær, ribs og stikkelsbær kræver viden om, hvornår udslyngningen af sporerne, som forårsager de primære infektioner, starter og stopper
Artikel af Hanne Lindhard og Gitte Hallengreen, GartneriRådgivningen A/S i Gartner Tidende nr. 14 2015.


Varsling mod grådige bladhvepse
Bladhvepse kan være grådige gæster i en plantage med buskfrugt. GartneriRådgivningen forsøger at finde en metode til at varsle for det første angreb om foråret, så skader kan undgås.
Artikel af Gitte Hallengreen Jørgensen, GartnerRådgivningen i Gartner Tidende nr. 12 2015


Bladhvepse og Monila information i nyhedsbrev
Busk- & StenfrugtNYT, nr. 5, 23. april 2015.


Skivesvampe information i nyhedsbrev
Busk- & StenfrugtNYT, nr. 4, 31. marts 2015.


Mider på vandring skal stoppes, af Hanne Lindhard og Gitte Hallengreen Jørgensen, GartneriRådgivningen A/S, Frugt & Grønt, februar 2014

Skivesvamp i buskfrugt er tidligt ude, artikel af Hanne Lindhard og Gitte Hallengreen, GartneriRådgivningen A/S. Frugt & Grønt, juni 2014


Delprojekt 5: Varsling af sygdomme i surkirsebær

Indlæg om sygdomme til Danfrugt avlermøde 13. maj 2015
af Gitte Hallengreen Jørgensen


Information om sporeudslyngning
Busk- & StenfrugtNYT nr. 7, 2. juni 2015

Test af varsling mod Monilia artikel af Gitte Hallengreen Jørgensen og Hanne Lindhard, GartneriRådgivningen A/S, Frugt & Grønt, april 2014

Varslingsværktøjer. Busk-& StenfrugtNYT nr. 12 2014


Delprojekt 6: Varsling af sygdomme i æbler og pærer

Ny type feromonkapsel
Til fangst af æbleviklere er en udviklet en ny type feromonkapsel, som også tiltrækker hunnerne.
Artikel af Maya Bojesen. Frugt & Grønt, juni 2013

Projektet er støttet af GAU: Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

KONTAKT: