Friske frugter og robuste rødder – viden om varsling

Projektets formål:

Projektet skal øge kendskabet til skadevoldere indenfor de omfattede kulturer, samt at undersøge og videreudvikle varslingsværktøjer og bekæmpelsesmetoder, i såvel konventionel som økologisk produktion af frugt og grønt.

Projektet består af følgende delprojekter:

 1. Gulerod
  1. Udbygning af varsling og bekæmpelse af gulerodsfluer
  2. Udbygning af varsling og bekæmpelse af agerugler
    
 2. Jordbær
  1. Viklere
  2. Gråskimmel-fungicidresistens
  3. Nye skadevoldere i jordbær og hindbær
    
 3. Kernefrugt
  1. Stemphylium i pærer
  2. Pseudomonas i pærer
  3. Ildsot
  4. Frugttrækræft
  5. Skurv
  6. Æblehveps og Æblevikler i æbler
    
 4. Busk- og stenfrugt
  1. Viklere
  2. Kirsebærfluer
  3. Bakteriekræft
  4. Skivesvamp i solbær
  5. Kirsebærbladplet i kirsebær
  6. Stikkelsbærbladhveps i stikkelsbær, ribs og solbær

Artikler:

Projektet er støttet af GAU: Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

KONTAKT: